Home » 2010 » Oktobar » 18
Planinarsko društvo Drenik Živinice nasatvlja aktivosti na uređenju okoliša, pa je tako 9.oktobra u okviru implementacije projekta Čišćenje i uređenje vodotoka rječice Višće izvelo radnu akciju. Predsjednik PD Drenik Sead Muratović hvali učenike osnovnih škola Đurđevik i Donja Višća, koji su uredili 2,5 km ovog vodotoka:

  „Radna akcija je u potpunosti uspjela, te je čišćenjem riječnog vodotoka zbrinut sav čvrsti otpad i rijeka cijelim tokom teče čista.Pored članova našeg društva učenici - članovi ekoloških sekcija predvođeni  prosvjetarima Husom Redžićem, Vesnom Bajrić, Esadom Purdićem i Ibrahimom Džihanovićem dali su veliki doprinos uspjehu akcije.Uz to, akcija je poslužila kao edukacija mladih u cilju zaštite životne sredine i unapređenja zdravlja", kaže  Muratović.

     Za učesnike akcije  planinari Drenika pripremili su osvježenja i ručak, a nakon završetka akcije i roštiljijadu.Lijepo vrijeme koje je pratilo učesnike akcije omogućilo je da se na terenima za nogomet, odbojku i rekreativne aktivnosti  odigraju utakmice, te je to bio nezabvoravan dan u prirodi za sve učesnike.

  Dan kasnije, 10.oktobra, prikupljeni otpad  planinari su utovarili na vozila Akva investa i prebacili na gradsku deponiju.

  „Projekt čišćenje i uređenje vodotoka Višća podržali su Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Vlade TK i Agencija za vodno područje rijeke Save.Tako je do sada implementirano nekoliko projekata, među kojima je – izvedene su akcije zbrinjavanja krutog otpada duž vodotoka  za naseljena mjesta Beširovići, Jahići i Ćenda,  organizovana  je radionica na temu Negativan uticaj komunalnog otpada na zdravlje ljudi i njegovo primjereno zbrinjavanje u sardanji sa NVO Centrom za ekologiju i edukaciju Tuzla, a u završnoj je fazi izgradnja korita potoka Višća u dužini od 40 metara", objašnjava nam Sead Muratović.

   Vrijedni planinari  inicirali su još nekoliko akcija, čiji je cilj  uređenje i zaštita prirodne sredine i zdravlja ljudi./Š.Gadžo/

Views: 690 | Added by: Admin | Date: 18-10-2010 | Comments (0)