Home » 2020 » Decembar » 9 » Međunarodni Dan ljudskih prava 10.decembar
19.55.23
Međunarodni Dan ljudskih prava 10.decembar

Međunarodni Dan ljudskih prava se obilježava u cijelome svijetu 10. decembra. Tim povodom i u našoj Osnovnoj školi Đurđevik nastavnici i učenici su obilježlili ovaj važan datum.  Učenici su kroz literarne, likovne i video radove izrazili svoje predstave i vizije o ljudskim pravima. Nastavnici Bosanskog jezika i književnosti: Enesa Begović, Edin Kasumović i Deniza Aljić,  kao i školska bibliotekarka Mukadesa Mahmutbegović, su mentori ovog projekta.

Nešto ljudskim pravima
Ljudska prava su urođena prava svakog čovjeka. Pripadaju nam po rođenju, zato što smo ljudska bića. Svako pojedino ljudsko biće ima ista ljudska prava bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, religiju, političko ili drugo opredjeljenje ili druga obilježja. Usvojeni su brojni propisi koji govore o ljudskim pravima. Ti propisi nam u pravnom smislu jamče naša ljudska prava i štite nas od postupanja koja bi u njih zadirala, istovremeno obavezujući države da ta prava štite.

Prvi članak Opće deklaracije o ljudskim pravima glasi: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedni prema drugima postupati u duhu bratstva.“ Ovim dokumentom štite se građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka, od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.

 

Donošenje Opće deklaracije je ključni moment u modernoj historiji i jedno od prvih značajnih dostignuća Ujedinjenih naroda na području ljudskih prava te je kao takav preteča mnogih dokumenata koji su zatim uslijedili: 1950. godine donesena je, u okviru Vijeća Europe Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja pored osnvnih  ljudskih prava uspostavlja i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem).
Neka od ljudskih prava koje Opća deklaracija, čiji se rođendan danas obilježava, prepoznaje su:
Zabrana ropstva (čl 4.)
Zabrana torture (čl. 5.)
Zabrana diskriminacije (čl. 2. i 7.)
Pravo na život, slobodu, ličnu sigurnost (čl. 3.)
Pravo na zaštitu privatnosti (čl. 12.)
Pravo čovjeka da se slobodno kreće unutar svoje države (čl. 13.)
Pravo punoljetnih muškaraca i žena na sklapanje braka i osnivanje porodice (čl. 16.)
Pravo na vlasništvo (čl. 17.), slobodu mišljenja i vjeroispovijesti (čl. 18.)
Pravo na slobodu mišljenja i izražavanja (čl. 19.)
Pravo na slobodu okupljanja i udruživanja (čl.20.)
Pravo na dostojan životni standard (čl. 25.)
Pravo na obrazovanje (čl. 26 )
Pravo na pristup kulturi i nauci (čl. 27.)
Pravo na društveni i međunarodni poredak u kojem se mogu ostvarivati ljudska prava (čl 28.)

Views: 25 | Added by: Admin | Rating: 0.0/0
Total comments: 0