Home » Entries archive

Danas je realiziran sportski dan za učenike naše škole. Nakon dugo pauze koju je prouzročila pandemija, jutros su dječija graja, cika, vriska, smijeh i sve dječije vragolije ponovno osvježile naše mahale.


Views: 35 | Added by: Admin | Date: 04-10-2021

Šesti razredi u novoj 2021./2022. godini


Views: 49 | Added by: Admin | Date: 30-08-2021

Refik Trumić rođen 27.3.1962. godine u Đurđeviku, općina Živinice. Pedagošku akademiju završio 1983 godine odsjek Razredne nastave. Od 1995 godine zaposlen je u Osnovnoj Školi Đurđevik. Godine 2008. na Filozofskom fakultetu Tuzla stiče zvanje profesora Razredne nastave. Na studijskom programu Pedagogija, Filozofski fakultet u Sarajevu 2013. godine odbranio magistarski rad i stekao zvanje Magistar pedagoških nauka.
Naučna oblast Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci godine 2021. godine odbranio doktorsku disertaciju

Od godine 2005. objavio više naučnih stručnih radova, od kojih su neki kategorisani u naučnim časopisima (Beograd, Crna Gora, Hrvatska). Trenutno zaposlen u Osnovnoj Školi Đurđevik u Đurdeviku, profesor Razredne nastave.


Views: 49 | Added by: Admin | Date: 30-08-2021

Dragi učenici i roditelji, nastava u školskoj 2021/2022. godini počinje u srijedu 1. septembra 2021. godine po redovnom planu i programu. Odvijanje svih radnih procesa u školama mora se provoditi u skladu sa važećim higijensko - epidemiološkim mjerama.
Želim vam mnogo dobrog zdravlja i uspjeha u novoj školskoj godini. 
Direktorica škole: Amela Kahrimanović, prof.


Views: 44 | Added by: Admin | Date: 30-08-2021

Nakon svih obrada Konkursne komisije su zaključile ovakve rang liste:

-----> RANG LISTA DOMAR/LOŽAČ

-----> RANG LISTA HIGIJENIČAR


Views: 48 | Added by: Admin | Date: 27-08-2021

1 2 3 ... 34 35 »